6.0.8.1 תרשים מס' 6.8.1 תאונות דרכים ונפגעים ראשון לציון 1988-2008