6.0.9 לוח 6.9 תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרה

2004, 2005, 2006, 2007
06. תחבורה ותקשורת