6.0.9 לוח מס' 6.9 תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרה