6.1.0 לוח 6.10 נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגעים