6.1.0 לוח 6.10 נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגעים

2004, 2005, 2006, 2007
06. תחבורה ותקשורת