6.1.1.0 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון-לציון לפי סוג