6.1.2 לוח 6.12 תאונות דרכים בארץ ובערים הגדולות

2004, 2005, 2006, 2007
06. תחבורה ותקשורת