6.1.3 לוח 6.13 תאונות דרכים עם נפגעים בערים הגדולות לפי חומרת התאונה