6.1.3 לוח מס' 6.13 תאונות דרכים עם נפגעים בערים הגדולות לפי חומרת התאונה