6.1.3.0 כלי רכב מנועיים לפי סוג לכל אלף תושבים

2003
06. תחבורה ותקשורת
מכוניות