6.1.4 לוח 6.14 נפגעים בתאונות דרכים בערים הגדולות לפי חומר וגיל הנפגע