6.1.4 לוח 6.14 נפגעים בתאונות דרכים, בערים הגדולות לפי חומר וגיל הנפגע