6.1.4 לוח מס' 6.14 נפגעים בתאונות דרכים בערים הגדולות לפי חומרה וגיל נפגע