6.1.4.0 כלי רכב מנועיים לכל אלף תושבים בראשון-לציון ובישראל