6.1.4.1 כלי רכב מנועיים לכל אלף תושבים בראשון-לציון ובישראל - גרף