6.1.5 לוח 6.15 תאונות דרכים בדרכים לא עירוניות, לפי קטע דרך ושנה בראשון לציון