6.1.5 לוח מס' 6.15 תאונות דרכים בדרכים לא עירוניות, לפי קטע דרך ושנה בראשון לציון