6.1.5.0 רמת מינוע בערים הגדולות

2003
06. תחבורה ותקשורת
מכוניות