6.1.6.0 מורשים לנהוג בערים הגדולות

2003
06. תחבורה ותקשורת
נהגים