6.1.7-8 לוח 6.17 שירותי דואר

2004, 2005, 2006, 2007
06. תחבורה ותקשורת