6.2.2.0 נפגעים בתאונות דרכים לפי סוג הנפגעים

2003
06. תחבורה ותקשורת
נפגעים בתאונות דרכים