6.2.3.0 נפגעים בתאונות דרכים, לפי חומרה, סוג וגיל הנפגע וסוג הרכב המעורב