6.2.4.0 תאונות דרכים, שיעורים לכל אלף תושבים ולכל אלף כלי רכב מנועיים