6.2.7.0 נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה וגיל הנפגע בערים הגדולות

2003
06. תחבורה ותקשורת
נפגעים בתאונות דרכים