6.2.8.0 תאונות דרכים בדרכים לא עירוניות לפי קטעי דרך בראשון-לציון

2003
06. תחבורה ותקשורת
תאונות דרכים בדרכים לא עירוניות