6.3.1.0 רמזורים וצמתים לפי שנה וגידול משנה לשנה

2003
06. תחבורה ותקשורת
רמזורים וצמתים