6.3.1.1 רמזורים וצמתים לפי שנה וגידול משנה לשנה - גרף

2003
06. תחבורה ותקשורת
רמזורים וצמתים