6.4.1.0 שירותי טלפון

2003
06. תחבורה ותקשורת
טלפון