6.5.1.0 שירותי הדואר

2003
06. תחבורה ותקשורת
דואר