7.0.2 לוח 7.2 תיקים בטיפול בבית המשפט לעניינים מקומיים