7.0.5 לוח 7.5 עבריינים תושבי העיר לפי גיל, מין, וסוג עבירה