7.0.7 לוח 7.7 פעולות של שרותי כבאות והצלה לפי סוג אירוע