7.0.8 לוח 7.8 אירועי שרותי כבאות והצלה, לפי מקום, אירוע ולפי שנה