7.0.8 לוח 7.8 אירועי שרותי כבאות והצלה לפי מקום אירוע ולפי שנה