7.1.0 לוח מס' 7.10 מספר ברירות קנס שנרשמו ע"י החברה לסדר ובטחון צבורי לפי נושא-2008