7.1.1.0 שירותי ניקיון עירוניים

2003
07. סדר ציבורי
שירותי ניקיון עירוניים