7.2.1.0 טיפול בפניות התושבים למוקד העירוני לפי חודשים