7.2.1.1 טיפול בפניות התושבים למוקד העירוני לפי חודשים - גרף