7.2.3.0 פניות למוקד העירוני לפי תחומים, באחוזים

2003
07. סדר ציבורי
המוקד העירוני