7.3.1.0 התפלגות התיקים בטיפול בבית המשפט לעניינים מקומיים

2003
07. סדר ציבורי
בית המשפט לעניינים מקומיים