7.3.2.0 תיקים בטיפול בבית המשפט לעניינים מקומיים

2003
07. סדר ציבורי
בית המשפט לעניינים מקומיים