7.4.1.0 עבריינים תושבי העיר לפי סוג העבירה

2003
07. סדר ציבורי
עבריינות