7.4.2.0 עבריינים תושבי העיר לפי גיל, מין וסוג העבירה