7.5.1.0 פעולות מכבי האש לפי סוג

2003
07. סדר ציבורי
מכבי אש