7.5.3.0 פעולות מכבי האש לפי חודש ושנה

2003
07. סדר ציבורי
מכבי אש