8.0.3 לוח 8.3 שטח התחלות בנייה לפי ייעוד

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית