8.0.4.1 גרף התחלות וגמר בנייה לפי ייעוד ראשון לציון 2006