8.0.4.1 גרף התחלות וגמר בנייה לפי ייעוד, ראשון לציון 2008