8.0.4.2 תרשים מאפיינים של דירות בראשון לציון שבנייתם החלה או הסתיימה בשנת 2007