8.0.5 לוח 8.5 דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי גודל דירה בערים הגודלות